klanttypes hoe communiceren

De beste communicatiestijl per type klant

Artikelen

In het dit artikel heb je kunnen lezen hoe je jouw klanten grofweg in vier typen kunt indelen. Als je jezelf er in oefent om de types te herkennen in jouw gesprekspartners, dan kun je jouw gedrag aanpassen aan de verschillende personen. Uiteraard zonder daarbij jezelf anders voor te doen dan je bent! Hou daarbij in gedachten dat je het beste resultaat bereikt door het gedrag van de ander te neutraliseren. De belangrijkste do’s en dont’s per type:

Type 1: extravert/dominant

Doen!
Naar zijn of haar mening vragen.
Goed luisteren en waardering uiten.
Nadruk leggen op prestige in argumentatie en advies.
Laten!
Drammerig worden.
Tegenspreken.
In de rede vallen.
Stroopsmeren.

Type 2: introvert/dominant

Doen!
Zakelijk zijn.
Open vragen stellen.
Cijfers in materiaal verwerken.
Laten!
Stiltes willen vullen.
Lang en veel praten.
Gezellig over willen komen.
Vlug en veel argumenteren.

Type 3: extravert/subdominant

Doen!
Kort, maar niet kortaf zijn.
Gesloten vragen stellen.
Uitstel herkennen en daarop anticiperen.
Gemak en comfort argumenteren.
Aansturen op afsluiting.
Laten!
Mee ‘lolbroeken’.
Stug doen.
Argumentatie achterwege laten.
Weggaan zonder toezegging of afspraak.

Type 4: introvert/subdominant

Doen!
Op zijn of haar gemak stellen.
Waardering uiten.
Het woord ‘samen’ benadrukken.
Documentatie en tabellen/grafieken gebruiken.
Veiligheid en zekerheid argumenteren.
Laten!
Druk uitoefenen.
Betuttelen.
Ongenoegen of ongeduld uiten.
Bluf in gesprek gebruiken.

Daniëlle de Jonge